przejdź do : www.pozytek.gov.pl >>
UWAGA! BAZA SPRAWOZDAŃ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA LATA 2004-2010 UMOŻLIWIA WYSZUKIWANIE ORGANIAZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO I PRZEGLADANIE ICH SPRAWOZDAŃ ZA LATA 2004-2010
SPRAWOZDANIA ZA ROK 2011 ZNAJDUJĄ SIE POD ADRESEM: sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl
drukuj informację o tej organizacji
organizacja pożytku publicznego
Szczegółowe informacje o organizacji
numer KRS organizacji pożytku publicznego : 0000133538
nazwa organizacji pożytku publicznego : STOWARZYSZENIE NA RZECZ LECZENIA NIEPŁODNOŚCI I WSPIERANIA ADOPCJI NASZ BOCIAN
adres strony WWW : http://www.nasz-bocian.pl
adres organizacji : 04-789 WARSZAWA
POŁUDNIOWA 30/6 / 4
miasto : WARSZAWA
gmina : M.ST. WARSZAWA
powiat : M.ST. WARSZAWA
województwo : MAZOWIECKIE
data nadania statusu opp : 27-12-2005
Zadania sfery pożytku publicznego
na podstawie art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
5) ochrona i promocja zdrowia
1% podatku na rzecz opp
Jakie działania organizacja zamierza sfinansować ze środków pieniężnych otrzymanych w
  ramach 1% podatku na rzecz opp ?
Bieżącą działalność stowarzyszenia; utrzymanie serwisu internetowego www.nasz-bocian.pl; zorganizowanie ogólnopolskiego Dnia Bociana; zorganizowanie warsztatów psychologicznych dla osób leczących się oraz rodziców adopcyjnych; promowanie akcji upowszechniających wiedzę o adopcji;
bank i numer konta opp do wpłat 1%
PKO BP SA IX O/Warszawa
42 1020 1097 0000 7002 0088 0286 PKO BP SA
 
powrót

sprawozdania finansowe i merytoryczne organizacji
  rok obrotowy sprawozdania
  01-01-2011 - 31-12-2011
Sprawozdanie finansowe :
sprawozdanie nieopublikowane
  01-01-2010 - 31-12-2010
Sprawozdanie finansowe :
Wprowadzenie_do_sprawozdania_2010.doc 26 kb 05-05-2011
rachunek_wynikow_2010.xls 18 kb 05-05-2011
tabela_bilansu_2010.xls 18 kb 05-05-2011
sprawozdanie opublikowane w terminie
Sprawozdanie merytoryczne :
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_2010.doc 95 kb 05-05-2011
  01-01-2009 - 31-12-2009
Sprawozdanie finansowe :
2009r Bilans_gotowe.xls 12 kb 05-07-2010
2009r Rachunek_wynikow.xls 13 kb 05-07-2010
Wprowadzenie_do_ sprawozdania_finans2009.doc 16 kb 05-07-2010
sprawozdanie opublikowane w terminie
Sprawozdanie merytoryczne :
Sprawozdanie z działalnosci I - XII 2009.doc 36 kb 04-07-2010
  01-01-2008 - 31-12-2008
Sprawozdanie finansowe :
2008r Bilans.xls 100 kb 30-06-2009
2008r Rachunek_wynikow.xls 13 kb 30-06-2009
Wprowadzenie_do_ sprawozdania_finans2008.doc 101 kb 30-06-2009
sprawozdanie opublikowane w terminie
Sprawozdanie merytoryczne :
Sprawozdanie z działalności 2008.doc 136 kb 30-06-2009
  01-01-2007 - 31-12-2007
Sprawozdanie finansowe :
Bilans2007.xls 16 kb 29-06-2008
Rachunek_wynikow-2007.xls 17 kb 29-06-2008
Wprowadzenie_do_ sprawozdania_finans2007.doc 28 kb 29-06-2008
sprawozdanie opublikowane w terminie
Sprawozdanie merytoryczne :
Sprawozdanie z działalności 2007.doc 89 kb 29-06-2008
  01-01-2006 - 31-12-2006
Sprawozdanie finansowe :
NB Bilans sporządzony na dzień 31.doc 30 kb 29-06-2007
NB rachunek wyników za 2006.doc 30 kb 29-06-2007
sprawozdanie opublikowane w terminie
Sprawozdanie merytoryczne :
Sprawozdanie z działalności OPP za 2006.doc 49 kb 29-06-2007
  01-01-2005 - 31-12-2005
Sprawozdanie finansowe :
Bilans Nasz Bocian 2005.doc 38 kb 27-06-2006
Rachunek wyników Nasz Bocian za 2005 rok.doc 37 kb 27-06-2006
sprawozdanie opublikowane w terminie
Sprawozdanie merytoryczne :
Sprawozdanie merytoryczne Nasz Bocian 2005.doc 36 kb 27-06-2006

zgłoś niepoprawny plik powrót
Uwaga! Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, będący producentem niniejszej bazy danych, nie ponosi odpowiedzialności za zawartość plików sprawozdań finansowych, sprawozdań merytorycznych, jak i tekstów dotyczących wykorzystania środków pieniężnych otrzymanych w ramach 1% podatku na rzecz opp przekazywanego przez podatników.
© 2005 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
ul.Nowogrodzka 1/3/5,
00-513 Warszawa
tel. centrala: (+48 22) 661 11 00
Do przeglądania publikacji potrzebny jest
program Adobe Reader kliknij aby pobrać