przejdź do : www.pozytek.gov.pl >>
UWAGA! BAZA SPRAWOZDAŃ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA LATA 2004-2010 UMOŻLIWIA WYSZUKIWANIE ORGANIAZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO I PRZEGLADANIE ICH SPRAWOZDAŃ ZA LATA 2004-2010
SPRAWOZDANIA ZA ROK 2011 ZNAJDUJĄ SIE POD ADRESEM: sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl
drukuj informację o tej organizacji
organizacja pożytku publicznego
Szczegółowe informacje o organizacji
numer KRS organizacji pożytku publicznego : 0000125160
nazwa organizacji pożytku publicznego : ZIELONE MAZOWSZE
adres strony WWW : http://www.zm.org.pl
adres organizacji : 00-695 WARSZAWA
NOWOGRODZKA 46 / 6
miasto : WARSZAWA
gmina : M.ST. WARSZAWA
powiat : M.ST. WARSZAWA
województwo : MAZOWIECKIE
data nadania statusu opp : 04-11-2004
Zadania sfery pożytku publicznego
na podstawie art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
5) ochrona i promocja zdrowia
7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
18) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
21) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów
23) promocja i organizacja wolontariatu
24) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-23
1% podatku na rzecz opp
Jakie działania organizacja zamierza sfinansować ze środków pieniężnych otrzymanych w
  ramach 1% podatku na rzecz opp ?
Kampania rowerowa, w tym:
- Warszawska Masa Krytyczna - comiesięczny przejazd rowerowy ulicami Warszawy;
- opiniowanie projektów budowy i modernizacji dróg pod kątem warunków dla ruchu rowerowego.

Działania na rzecz transportu publicznego - np. na rzecz uruchamiania nowych pasów autobusowych, budowy i modernizacji linii tramwajowych.

Działania na rzecz rozwoju kolei - akcje przeciwko zamykaniu linii kolejowych i likwidowaniu pociągów oraz na rzecz uruchamiania nowych połączeń kolejowych.

Kampania na rzecz ograniczania liczby odpadów (np. poprzez stosowanie opakowań zwrotnych), ich segregacji i recyklingu.

Działania na rzecz zieleni publicznej - w szczególności zazielenianie ulic, skwerów, placów Warszawy w ramach lokalnych akcji.
bank i numer konta opp do wpłat 1%
ING Bank Śląski
73105010251000002337962324
 
powrót

sprawozdania finansowe i merytoryczne organizacji
  rok obrotowy sprawozdania
  01-01-2011 - 31-12-2011
Sprawozdanie finansowe :
sprawozdanie nieopublikowane
  01-01-2010 - 31-12-2010
Sprawozdanie finansowe :
finansowe_2010.pdf 2167 kb 29-06-2011
sprawozdanie opublikowane w terminie
Sprawozdanie merytoryczne :
merytoryczne_2010.pdf 712 kb 29-06-2011
  01-01-2009 - 31-12-2009
Sprawozdanie finansowe :
finanse2009-bilans.pdf 71 kb 13-07-2010
finanse2009-info_dodatkowa.pdf 218 kb 13-07-2010
finanse2009-rzs.pdf 84 kb 13-07-2010
finanse2009-uchwala.pdf 26 kb 13-07-2010
sprawozdanie opublikowane w terminie
Sprawozdanie merytoryczne :
sprawozdanie2009.pdf 1367 kb 13-07-2010
  01-01-2008 - 31-12-2008
Sprawozdanie finansowe :
finanse2008-inf_dodatkowa.pdf 989 kb 10-07-2009
finanse2008-sprawozdanie.pdf 753 kb 10-07-2009
finanse2008-uchwala.pdf 384 kb 10-07-2009
sprawozdanie opublikowane w terminie
Sprawozdanie merytoryczne :
sprawozdanie2008.pdf 823 kb 10-07-2009
  01-01-2007 - 31-12-2007
Sprawozdanie finansowe :
finanse2007-inf_dodatkowa.pdf 289 kb 04-07-2008
finanse2007-sprawozdanie.pdf 297 kb 04-07-2008
finanse2007-uchwala.pdf 737 kb 04-07-2008
sprawozdanie opublikowane w terminie
Sprawozdanie merytoryczne :
sprawozdanie2007.pdf 223 kb 17-07-2008
  01-01-2006 - 31-12-2006
Sprawozdanie finansowe :
BILANS2006.pdf 20 kb 31-03-2007
DODBIL2006.pdf 10 kb 31-03-2007
DODRW2006.pdf 12 kb 31-03-2007
RW2006.pdf 13 kb 31-03-2007
sprawozdanie opublikowane w terminie
Sprawozdanie merytoryczne :
Merytoryczne2006-c.pdf 564 kb 31-03-2007
  01-01-2005 - 31-12-2005
Sprawozdanie finansowe :
Bilans2005.pdf 64 kb 03-07-2006
Informacja-dodatkowa.pdf 122 kb 03-07-2006
sprawozdanie opublikowane w terminie
Sprawozdanie merytoryczne :
sprawozdanie2005-a.pdf 220 kb 03-07-2006
  01-01-2004 - 31-12-2004
Sprawozdanie finansowe :
Bilans1-2004.pdf 339 kb 03-07-2006
Wprowadzenie1-2004.pdf 444 kb 03-07-2006
inf-dodatkowa1-2004.pdf 818 kb 03-07-2006
uchwala1-2004.pdf 285 kb 03-07-2006
sprawozdanie opublikowane w terminie
Sprawozdanie merytoryczne :
Sprawozdanie2004.pdf 128 kb 03-07-2006

zgłoś niepoprawny plik powrót
Uwaga! Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, będący producentem niniejszej bazy danych, nie ponosi odpowiedzialności za zawartość plików sprawozdań finansowych, sprawozdań merytorycznych, jak i tekstów dotyczących wykorzystania środków pieniężnych otrzymanych w ramach 1% podatku na rzecz opp przekazywanego przez podatników.
© 2005 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
ul.Nowogrodzka 1/3/5,
00-513 Warszawa
tel. centrala: (+48 22) 661 11 00
Do przeglądania publikacji potrzebny jest
program Adobe Reader kliknij aby pobrać