przejdź do : www.pozytek.gov.pl >>
UWAGA! BAZA SPRAWOZDAŃ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA LATA 2004-2010 UMOŻLIWIA WYSZUKIWANIE ORGANIAZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO I PRZEGLADANIE ICH SPRAWOZDAŃ ZA LATA 2004-2010
SPRAWOZDANIA ZA ROK 2011 ZNAJDUJĄ SIE POD ADRESEM: sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl
drukuj informację o tej organizacji
organizacja pożytku publicznego
Szczegółowe informacje o organizacji
numer KRS organizacji pożytku publicznego : 0000214421
nazwa organizacji pożytku publicznego : STOWARZYSZENIE FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU
adres strony WWW : http://www.zieloni.republika.pl
adres organizacji : 15-665 BIAŁYSTOK
RUMIANKOWA 14 / 4
miasto : BIAŁYSTOK
gmina : M. BIAŁYSTOK
powiat : M. BIAŁYSTOK
województwo : PODLASKIE
data nadania statusu opp : 28-09-2005
Zadania sfery pożytku publicznego
na podstawie art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
5) ochrona i promocja zdrowia
11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
21) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów
1% podatku na rzecz opp
Jakie działania organizacja zamierza sfinansować ze środków pieniężnych otrzymanych w
  ramach 1% podatku na rzecz opp ?
Działalność związana z: ekologią i ochroną środowiska, ekorozwojem, ścieżkami rowerowymi i ekologicznym transportem, ochroną przyrody, edukacją, zdrowiem, gospodarką, wegetarianizmem, społeczeństwem obywatelskim, nauką, cywilizacją, wdrożeniami, postępem, innowacjami i doradztwem. To grupa osób, których celem działania jest promocja rozwiązań społecznych i ekologicznych nie mieszczących się w tradycyjnie rozumianych kategoriach nauki, polityki, czy ekonomii. Wymaga to łączenia różnych dziedzin wiedzy i ludzi o różnych zainteresowaniach.

Organizujemy akcje, happeningi, spotkania, prelekcje, wystawy, koncerty, przygotowujemy opinie, wnioski, propozycje

www.zieloni.republika.pl www.zieloni.bo.pl www.abc-ekologii.bo.pl www.slawni-wegetarianie.bo.pl www.bialostocki-deptak.bo.pl www.wojna-o-rope.bo.pl www.zascianek.bo.pl www.hipermarkety.bo.pl www.ekoharacze.bo.pl
bank i numer konta opp do wpłat 1%
24-1540-1216-2001-4405-0412-0001
BANK OCHRONY ŚRODOWISKA ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU
 
powrót

sprawozdania finansowe i merytoryczne organizacji
  rok obrotowy sprawozdania
  01-01-2011 - 31-12-2011
Sprawozdanie finansowe :
sprawozdanie nieopublikowane
  01-01-2010 - 31-12-2010
Sprawozdanie finansowe :
KRS 0000214421 2010 r Bilans Rachunek Strat Zyskow Stowarz….pdf 203 kb 15-07-2011
sprawozdanie opublikowane w terminie
Sprawozdanie merytoryczne :
KRS 0000214421 2010 r Sprawozdanie Merytoryczne Stowarzysz….pdf 200 kb 15-07-2011
  01-01-2009 - 31-12-2009
Sprawozdanie finansowe :
11012010 FZB 2009 bilans rachunek.pdf 85 kb 15-07-2010
sprawozdanie opublikowane w terminie
Sprawozdanie merytoryczne :
10012010 FZB SPRAWOZDANIE 2009 sukcesy do PDF.pdf 121 kb 15-07-2010
  01-01-2008 - 31-12-2008
Sprawozdanie finansowe :
sprawozdanie finansowe KRS 0000214421 2008 r Stow Federacja Zielonych w Białymstoku.doc 74 kb 15-07-2009
sprawozdanie opublikowane w terminie
Sprawozdanie merytoryczne :
sprawozdanie merytoryczne KRS 0000214421 2008 r Stow Federacja Zielonych w Białymstoku.doc 78 kb 15-07-2009
  01-01-2007 - 31-12-2007
Sprawozdanie finansowe :
19032008 FZB BILANS 2007 + rachunek.doc 299 kb 16-07-2008
sprawozdanie opublikowane po terminie
Sprawozdanie merytoryczne :
09052008 FZB SPRAWOZDANIE 2007+.doc 356 kb 16-07-2008
  01-01-2006 - 31-12-2006
Sprawozdanie finansowe :
0000214421 Bilans 2006r OPP Stowarzyszenie Federacja Zielonych w Białymstoku.doc 8 kb 15-07-2007
0000214421 Rachunek zyskow i strat 2006r OPP Stowarzyszenie Federacja Zielonych w Białymstoku.doc 5 kb 15-07-2007
sprawozdanie opublikowane w terminie
Sprawozdanie merytoryczne :
0000214421 Sprawozdanie 2006r OPP Stowarzyszenie Federacja Zielonych w Białymstoku.doc 10 kb 15-07-2007
  01-01-2005 - 31-12-2005
Sprawozdanie finansowe :
KRS0000214421 STOWARZYSZENIE FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU 2005.rtf 13 kb 30-03-2006
sprawozdanie opublikowane w terminie
Sprawozdanie merytoryczne :
KRS0000214421 STOWARZYSZENIE FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU 2005.rtf 13 kb 30-03-2006

zgłoś niepoprawny plik powrót
Uwaga! Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, będący producentem niniejszej bazy danych, nie ponosi odpowiedzialności za zawartość plików sprawozdań finansowych, sprawozdań merytorycznych, jak i tekstów dotyczących wykorzystania środków pieniężnych otrzymanych w ramach 1% podatku na rzecz opp przekazywanego przez podatników.
© 2005 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
ul.Nowogrodzka 1/3/5,
00-513 Warszawa
tel. centrala: (+48 22) 661 11 00
Do przeglądania publikacji potrzebny jest
program Adobe Reader kliknij aby pobrać