przejdź do : www.pozytek.gov.pl >>
UWAGA! BAZA SPRAWOZDAŃ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA LATA 2004-2010 UMOŻLIWIA WYSZUKIWANIE ORGANIAZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO I PRZEGLADANIE ICH SPRAWOZDAŃ ZA LATA 2004-2010
SPRAWOZDANIA ZA ROK 2011 ZNAJDUJĄ SIE POD ADRESEM: sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl
drukuj informację o tej organizacji
organizacja pożytku publicznego
Szczegółowe informacje o organizacji
numer KRS organizacji pożytku publicznego : 0000110547
nazwa organizacji pożytku publicznego : WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
adres strony WWW : http://www.kujawsko-pomorskie.wopr.pl
adres organizacji : 85-880 BYDGOSZCZ
TORUŃSKA 157
miasto : BYDGOSZCZ
gmina : M. BYDGOSZCZ
powiat : M. BYDGOSZCZ
województwo : KUJAWSKO-POMORSKIE
data nadania statusu opp : 28-04-2004
Zadania sfery pożytku publicznego
na podstawie art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
19) ratownictwo i ochrona ludności
20) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
1% podatku na rzecz opp
Jakie działania organizacja zamierza sfinansować ze środków pieniężnych otrzymanych w
  ramach 1% podatku na rzecz opp ?
- monitorowanie bezpieczeństwa osób odpoczywających nad wodami woj. Kujawsko-pomorskiego poprzez patrolowanie łodziami motorowymi akwenów.
- pokazy ratownictwa wodnego
- pogadanki i prelekcje z zakresu ratownictwa wodnego
-
bank i numer konta opp do wpłat 1%
51 1540 1027 2102 7500 3454 0001
Bank Ochrony Środowiska SA
 
powrót

sprawozdania finansowe i merytoryczne organizacji
  rok obrotowy sprawozdania
  01-01-2011 - 31-12-2011
Sprawozdanie finansowe :
sprawozdanie nieopublikowane
  01-01-2010 - 31-12-2010
Sprawozdanie finansowe :
Rachunek zyskow i strat 2010.pdf 37 kb 14-04-2011
WOPR Informacja dodatkowa 2010.xls 51 kb 14-04-2011
Wprowadzenie do informacji finansowej za rok 2010.pdf 43 kb 14-04-2011
bilans 2010.pdf 34 kb 14-04-2011
sprawozdanie opublikowane w terminie
Sprawozdanie merytoryczne :
sprawozdania merytoryczne 2010.doc 62 kb 14-04-2011
  01-01-2009 - 31-12-2009
Sprawozdanie finansowe :
Rachunek zyskow i strat 2009.pdf 34 kb 14-04-2011
WOPR Informacja dodatkowa 2009.pdf 62 kb 14-04-2011
Wprowadzenie do informacji finansowej za rok 2009.pdf 40 kb 14-04-2011
bilans 2009.pdf 32 kb 14-04-2011
sprawozdanie opublikowane po terminie
Sprawozdanie merytoryczne :
sprawozdania merytoryczne 2009.doc 59 kb 14-04-2011
  01-01-2008 - 31-12-2008
Sprawozdanie finansowe :
Rachunek zyskow i strat 2008.pdf 34 kb 31-03-2009
WOPR Informacja dodatkowa 2008.pdf 62 kb 31-03-2009
Wprowadzenie do informacji finansowej za rok 2008.pdf 39 kb 31-03-2009
bilans 2008.pdf 32 kb 31-03-2009
sprawozdanie opublikowane w terminie
Sprawozdanie merytoryczne :
Sprawozdanie merytoryczne za rok 2008.doc 58 kb 31-03-2009
  01-01-2007 - 31-12-2007
Sprawozdanie finansowe :
Kopia iformacja dot. do bilansu07.xls 54 kb 17-04-2008
RZiS 07.xls 20 kb 17-04-2008
bilans 07.xls 20 kb 17-04-2008
sprawozdanie opublikowane w terminie
Sprawozdanie merytoryczne :
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ.doc 66 kb 17-04-2008
  01-01-2006 - 31-12-2006
Sprawozdanie finansowe :
Kopia iformacja dot. do bilansu06.xls 52 kb 11-05-2007
RZiS 06.xls 20 kb 11-05-2007
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2006 rok.doc 32 kb 11-05-2007
bilans 06.xls 20 kb 11-05-2007
sprawozdanie opublikowane w terminie
Sprawozdanie merytoryczne :
Sprawozdanie merytor.06.doc 64 kb 11-05-2007
  01-01-2005 - 31-12-2005
Sprawozdanie finansowe :
Kopia bilans.xls 20 kb 27-06-2006
Kopia iformacja dot. do bilansu.xls 53 kb 27-06-2006
Kopia rachunek zysku i strat.xls 21 kb 27-06-2006
sprawozdanie opublikowane w terminie
Sprawozdanie merytoryczne :
Sprawozdanie2005.doc 56 kb 27-06-2006
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2005 rok.doc 32 kb 27-06-2006
  01-01-2004 - 31-12-2004
Sprawozdanie finansowe :
Kopia iformacja dot. do bilansu06.xls 52 kb 11-05-2007
RZiS 06.xls 20 kb 11-05-2007
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2006 rok.doc 32 kb 11-05-2007
bilans 06.xls 20 kb 11-05-2007
sprawozdanie opublikowane w terminie
Sprawozdanie merytoryczne :
Rachunek zysków i strat 2009.pdf 34 kb 31-03-2010
WOPR Informacja dodatkowa 2009.pdf 62 kb 31-03-2010
Wprowadzenie do informacji finansowej za rok 2009.pdf 40 kb 31-03-2010
bilans 2009.pdf 32 kb 31-03-2010
sprawozdania merytoryczne 2009.doc 59 kb 31-03-2010

zgłoś niepoprawny plik powrót
Uwaga! Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, będący producentem niniejszej bazy danych, nie ponosi odpowiedzialności za zawartość plików sprawozdań finansowych, sprawozdań merytorycznych, jak i tekstów dotyczących wykorzystania środków pieniężnych otrzymanych w ramach 1% podatku na rzecz opp przekazywanego przez podatników.
© 2005 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
ul.Nowogrodzka 1/3/5,
00-513 Warszawa
tel. centrala: (+48 22) 661 11 00
Do przeglądania publikacji potrzebny jest
program Adobe Reader kliknij aby pobrać