przejdź do : www.pozytek.gov.pl >>
UWAGA! BAZA SPRAWOZDAŃ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA LATA 2004-2010 UMOŻLIWIA WYSZUKIWANIE ORGANIAZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO I PRZEGLADANIE ICH SPRAWOZDAŃ ZA LATA 2004-2010
SPRAWOZDANIA ZA ROK 2011 ZNAJDUJĄ SIE POD ADRESEM: sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl
drukuj informację o tej organizacji
organizacja pożytku publicznego
Szczegółowe informacje o organizacji
numer KRS organizacji pożytku publicznego : 0000030897
nazwa organizacji pożytku publicznego : FUNDACJA WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
adres strony WWW : http://www.wosp.org.pl
adres organizacji : 02-738 WARSZAWA
DOMINIKAŃSKA 19 C
miasto : WARSZAWA
gmina : WARSZAWA-CENTRUM
powiat : WARSZAWSKI
województwo : MAZOWIECKIE
data nadania statusu opp : 01-09-2004
Zadania sfery pożytku publicznego
na podstawie art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2) działalność charytatywna
5) ochrona i promocja zdrowia
11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
19) ratownictwo i ochrona ludności
23) promocja i organizacja wolontariatu
1% podatku na rzecz opp
Jakie działania organizacja zamierza sfinansować ze środków pieniężnych otrzymanych w
  ramach 1% podatku na rzecz opp ?
Środki, jakie Fundacja uzyska w ramach 1% podatku w roku 2009, wykorzystane zostaną na wsparcie hospicjów dziecięcych w Polsce. Był to także jeden z celów XVII Finału Orkiestry (11 stycznia 2009 r.).
Fundacja już raz wsparła polskie hospicja dziecięce, przekazując sprzęt medyczny oraz samochody osobowe niezbędne do codziennej pracy tych placówek. Wiemy jednak, że potrzeby w tym zakresie są cały czas bardzo duże, postanowiliśmy więc także na ten właśnie cel wykorzystać tegoroczny 1% podatku.
Więcej informacji:
http://jedenprocent.wosp.org.pl
 
powrót

sprawozdania finansowe i merytoryczne organizacji
  rok obrotowy sprawozdania
  01-01-2011 - 31-12-2011
Sprawozdanie finansowe :
sprawozdanie nieopublikowane
  01-01-2010 - 31-12-2010
Sprawozdanie finansowe :
sprawozdanie nieopublikowane
  01-01-2009 - 31-12-2009
Sprawozdanie finansowe :
WOSP_bilans_2009.pdf 1093 kb 31-03-2010
sprawozdanie opublikowane w terminie
  01-01-2008 - 31-12-2008
Sprawozdanie finansowe :
Sprawozdanie_2008 cz1.pdf 430 kb 09-09-2009
Sprawozdanie_2008 cz1.pdf 430 kb 09-09-2009
Sprawozdanie_2008 cz2.pdf 758 kb 09-09-2009
Sprawozdanie_2008 cz2.pdf 758 kb 09-09-2009
sprawozdanie opublikowane po terminie
  01-01-2007 - 31-12-2007
Sprawozdanie finansowe :
WOSP_Sprawozdanie_2007_1.pdf 553 kb 15-09-2008
WOSP_Sprawozdanie_2007_2.pdf 721 kb 15-09-2008
sprawozdanie opublikowane po terminie
Sprawozdanie merytoryczne :
WOSP_Sprawozdanie_2007_3.pdf 281 kb 15-09-2008
  01-01-2006 - 31-12-2006
Sprawozdanie finansowe :
Sprawozdanie_2006.pdf 709 kb 05-02-2008
sprawozdanie opublikowane po terminie
  01-01-2005 - 31-12-2005
Sprawozdanie finansowe :
sprawozdanie 2005.pdf 892 kb 05-02-2008
sprawozdanie opublikowane po terminie
  01-01-2004 - 31-12-2004
Sprawozdanie finansowe :
spr_fin_WOSP_2004.pdf 299 kb 05-02-2008
sprawozdanie opublikowane w terminie

zgłoś niepoprawny plik powrót
Uwaga! Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, będący producentem niniejszej bazy danych, nie ponosi odpowiedzialności za zawartość plików sprawozdań finansowych, sprawozdań merytorycznych, jak i tekstów dotyczących wykorzystania środków pieniężnych otrzymanych w ramach 1% podatku na rzecz opp przekazywanego przez podatników.
© 2005 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
ul.Nowogrodzka 1/3/5,
00-513 Warszawa
tel. centrala: (+48 22) 661 11 00
Do przeglądania publikacji potrzebny jest
program Adobe Reader kliknij aby pobrać